Vi hälsar varmt välkomna till Svenska Kolorektaldagarna 2021.

Som en anpassning till den rådande pandemin har vi beslutat att hålla årets möte digitalt. 

Vänligen se vetenskapligt program under länken till vänster.

Anmälan öppnar inom kort.     

Med vänliga hälsningar

mötesansvariga för Svenska kolorektaldagarna 2021,

Peter Matthiessen. Överläkare, adjungerad professor

Bayar Baban. Överläkare, sektionschef