Det går nu att anmäla sig till Svenska Kolorektaldagarna 2021.

Som en anpassning till den rådande pandemin har vi beslutat att hålla årets möte digitalt. 

Vänligen se vetenskapligt program samt länk till anmälan i menyn till vänster. 

Rekommenderar er även att ta del av de lärorika videopresentationerna från mötets sponsorer.

Med vänliga hälsningar

mötesansvariga för Svenska kolorektaldagarna 2021,

Peter Matthiessen. Överläkare, adjungerad professor

Bayar Baban. Överläkare, sektionschef