Svenska Kolorektaldagarna 2021 har nu genomförts och vi vill rikta ett stort tack till alla föreläsare, sponsorer, deltagande sjukhus samt kollegorna vid kolorektalsektionen, Örebro Universitetssjukhus. 

Med vänliga hälsningar

mötesansvariga för Svenska kolorektaldagarna 2021

Peter Matthiessen, adjungerad professor, överläkare

Bayar Baban, sektionschef, överläkare