Anmälan

För de Kirurgkliniker som önskar deltaga göres endast en anmälan. 

Detta berättigar samtliga klinikens medarbetare (alla personalkategorier) att lyssna på föreläsningarna och efterföljande diskussioner samt inkluderar en chattfunktion.

Anmälda kliniker har digital tillgång till samtliga föreläsningar och företagsinformation under 30 dagar efter mötet (tom 210515). 

Anmälningsavgiften exklusive moms är:

Länsdelssjukhus 5.000 Kr

Länssjukhus 8.000 Kr

Universitetssjukhus 10.000 Kr