Program

Fredag 16/4


09.00-11.30

Möjligheter och kontroverser inom ERAS

Moderatorer: Bayar Baban och Tamara Yousef.

ERAS - runt globen - Olle Ljungqvist, Örebro

Prehabilitering - Jonas Nygren, Stockholm

Antibiotikaprofylax och tarmrengöring - Åsa Collin, Uppsala 

NSAID - Martin Rutegård, Umeå

Gabapentin - Claes Gedda, Stockholm

Svenska ERAS databasen validerad - nya möjligheter till forskning  - Ulf Gustafsson, Stockholm 

Diskussion

Paus


12.30-14.00 - Kolektomi vid ulcerös kolit - och sedan?

Moderatorer: Peter Matthiessen och Nina Hanser.

Ileorektal anastomos - sticker Sverige ut? - Caroline Nordenvall, Stockholm

Bäckenreservoar - på defensiven? - Tom Öresland, Oslo

Kockreservoar - renässans på gång? - Mattias Block, Göteborg

Diskussion

Avslut