Vår ambition är att presentera ett varierat vetenskapligt program som belyser olika aspekter på bland annat IBD, endoskopi och ERAS. 

För programkommittén
Peter Matthiessen, adjungerad professor i kirurgi

Programmet för respektive dag finns i menyn till vänster alternativt som PDF nedan.